Textual description of firstImageUrl

Kort reisverslag deel 1 Mr.P.&Sneezy - Short travelogue part 1

vrijdag 10 april 2020 Comments
Door op het boekje te klikken, kunt u het lezen.
You can read it by clicking on the booklet (only Dutch version)
Textual description of firstImageUrl

Mus&Muis 'Strand ontdekkingen' - Sparrow&Mouse 'beach discoveries'

zondag 5 april 2020 Comments
Textual description of firstImageUrl

De priktolhoorn met Nefertiti - A snail with Nefertiti

maandag 2 maart 2020 Comments
Jaren geleden heb ik een serie illustraties gemaakt over zeeslakken. Uitgangspunt; de relatie van zeeslakken met... godsdienst, kunt, muziek, handel, volkeren etc. Als ik tijd heb, zal ik een onderwerp op mijn blog zetten.
Dit keer de Calliostoma zizyphinum, of te wel de gewone priktolhoren. Hij wordt ongeveer 35 mm hoog. De kleur is meestal roze met gele tot witte vlekken. Deze komt voor in de Middelandse Zee, de Atlantische Oceaan, het kanaal en de Noordzee. Nog nooit hier gevonden!
Wat was mijn uitgangspunt.... de gelijkenis met een pyramide. Op onderstaande foto is mijn compositie in photoshop gemaakt. Op 7 maart het resultaat.


Japan was een zeer bijzondere onderwerp, ook daar kon ik de Priktolhoorn gebruiken.
Volgende week meer over Japan.

English version
Years ago I made a series of illustrations about sea snails. Starting point; the relationship of sea snails with ... religion, art, music, trade, peoples, etc. If I have time, I will post a topic on my blog.
This time the Calliostoma zizyphinum. It becomes approximately 35 mm high. The color is usually pink with yellow to white spots. This occurs in the Mediterranean Sea, the Atlantic Ocean, the canal and the North Sea. Never found here!
What was my point of departure .... the resemblance to a pyramid. On the photo below my composition is made in photoshop. On the 7th of March the result.
Japan was a very special subject, I could use these snail there too.
More about Japan next week.

Textual description of firstImageUrl

Het LNW-virus - the LNW-virus

dinsdag 28 januari 2020 Comments


Wat was ik héél gelukkig toen ik hoorde dat ik besmet was geraakt met het LNW-virus.
Zelden komt deze voor en het zou voor sommige mensen een uitkomst zijn als zij dit ook eens kregen.
De volledige naam van dit virus is.... Longnose Woodsnuffer virus.
Ik heb het tijdens het fotograferen in het bos opgelopen en daar ben ik zó blij mee. Het heeft me helemaal ‘gegrepen’.
In het kort.
Mijn oog viel op iets bijzonders, een heel klein handje met een stafje, dat uit de holte van de boom stak.
Gelijk een foto’s gemaakt, dat bleek een klein figuurtje te zijn, genaamd de bosmeester.
Tijdens het uitvergroten op mijn camera, werd mij duidelijk gemaakt dat ik zijn afbeelding moest wissen. Behalve het handje met de staf. Om een lang verhaal kort te maken, ik mocht een verslag maken van de ‘vrienden van de Longnose Woodsnuffers.
Mijn eerste kennismaking was de Eikelbijter met zijn vriend de moswachter. Daarna kwam de Slurper met de bloemsluf, een naar stel. Dankzij mijn vrouw, die de namen en mijn tekst corrigeert, heb ik vreselijk veel plezier om hiervan een boekje te maken. Het is echter bijzaak, want eerst wil ik dit jaar het hele verhaal van Mr.P&Sneezy afmaken.
Dit LNW-virus woekert wel verder om de andere Woodsnuffers te illustreren, zoals de LoveNose met zijn vriend de ‘Stippestamper, of de vrouwelijke Woodsnufster de ’BoobieNose. In dit onderwerp kan ik me helemaal uitleven.
Enkele gemaakte voorbeelden van reeds gemaakte pagina zet ik op deze blog.


English version
I was very happy when I heard that I had been infected with the LNW virus.
Rarely does this occur and it would be a solution for some people if they were given this.
The full name of this virus is .... Longnose Woodsnuffer virus.
I got caught in the woods while shooting and I'm so happy with that. It completely "grabbed me".
In brief.
My eyes fell on something special, a very small hand with a stick sticking out of the hollow of the tree.
Immediately made a photos, that turned out to be a small figure, called the forest master.
During the magnification on my camera, it was made clear to me that I had to delete his image. Except for the hand with the staff. To make a long story short, I was allowed to make a report of the "friends of the Longnose Woodsnuffers.
My first acquaintance was the ‘jerk bite¡ with his friend the moss guard. Then the Slurper came with the flower slave, a devil. Thanks to my wife, who corrects the names and my text, I am terribly happy to make a book of this. However, it is a side issue, because first I want to finish the entire story of Mr.P & Sneezy this year.
This LNW virus is spreading further to illustrate the other Woodsnuffers, such as the LoveNose with his friend the "Stippestamper", or the female Woodsnufster the "BoobieNose. I can fully enjoy this topic.
Some of these pages I put it on this blog.
Textual description of firstImageUrl

The Woodsnacker

vrijdag 20 december 2019 Comments
In de serie 'The Longnose Woodsnuffers' dit jaar de laatste.
Hij is zeer vriendelijk voor de kleine vogels in het bos.

English version
This is the last illustration of this year,this one is very friendly for the little birds in the wood.

Textual description of firstImageUrl

De Slurper en de Wilde Knoester -The Slurper and the Wild Knoester

donderdag 19 december 2019 CommentsHij is ontzettend lief, maar toch een beetje oppassen!
He looks like sweet, but take care!


Pas op voor deze breedlachende'boomsnuffer'
Textual description of firstImageUrl

The long noses Woodsnuffers

maandag 16 december 2019 Comments
Deze maand even geen pelikaan, slak, mus of muis op Facebook, maar Woodsnuffers en aanverwante wezens. Komende dagen meer. Mis ze niet!
Een beschrijving zie onderstaande illustratie.

English version
No pelican, snail, sparrow or mouse on Facebook this month, but Woodsnuffers and related creatures. More to come in the coming days. Don't miss them!
For a description, see the illustration below.


Word vervolgd/to be continued