Textual description of firstImageUrl

The Woodsnacker

vrijdag 20 december 2019 Comments
In de serie 'The Longnose Woodsnuffers' dit jaar de laatste.
Hij is zeer vriendelijk voor de kleine vogels in het bos.

English version
This is the last illustration of this year,this one is very friendly for the little birds in the wood.

Textual description of firstImageUrl

De Slurper en de Wilde Knoester -The Slurper and the Wild Knoester

donderdag 19 december 2019 CommentsHij is ontzettend lief, maar toch een beetje oppassen!
He looks like sweet, but take care!


Pas op voor deze breedlachende'boomsnuffer'
Textual description of firstImageUrl

The long noses Woodsnuffers

maandag 16 december 2019 Comments
Deze maand even geen pelikaan, slak, mus of muis op Facebook, maar Woodsnuffers en aanverwante wezens. Komende dagen meer. Mis ze niet!
Een beschrijving zie onderstaande illustratie.

English version
No pelican, snail, sparrow or mouse on Facebook this month, but Woodsnuffers and related creatures. More to come in the coming days. Don't miss them!
For a description, see the illustration below.


Word vervolgd/to be continued
Textual description of firstImageUrl

Het mos trolletje - the moss troll

zondag 8 december 2019 Comments


Bekijk ook mijn andere verhalen. Klik op deze link naar friendsonwings.nl.
See also my other stories, click here ; friendsonwings
Textual description of firstImageUrl

Speciale regenworm - Special rain worm

Het begint te regen en wat zag ik?
It starting raining and what did I saw?


Bekijk ook mijn andere verhalen. Klik op deze link naar ; friendsonwings
Textual description of firstImageUrl

Bijzondere Natuur verschijnselen - Special nature phenomena

Op ongeregelde tijden plaats ik een serie natuurfoto's met een speciaal wezen.
Meer over mijn werk, zie www.friendsonwings.nl

At irregular times I post a series of nature photos with a special creature.
More about my work see www.friendsonwings.nl

bekijk ook mijn andere verhalen. Klik op deze link naar ; friendsonwings

Zwemmen met een kaaiman - swimming with a caiman

zaterdag 27 juli 2019 Comments
Scuffie vertelt het verhaal van een bijzonder ei, dat oom Viclar heeft gekregen. Op zijn eerste wereldreis zag oom in de bekken van de krokodillen kleine vogels die druk bezig waren. Ze hadden geen enkele vrees om opgegeten te worden. Dat waren krokodilwachters, ook wel Egyptische plevieren genoemd, een Afrikaanse vogel is. Hij zoekt voedselresten en parasieten tussen de tanden van krokodillen. Je zou ze mondhygiënisten kunnen noemen. Oom Viclar vraagt aan de krokodilwachter of hij een keer op de neus van deze kaaiman mag zitten, omdat een rondje met hem te zwemmen. Wordt geregeld.
Sneezy vraagt zich af waarom zwemmen met een kaaiman. Hij wil een zwemvriend voor thuis!
Oom Viclar krijgt van de kaaiman een speciaal ei. Dat ei zou niet uitgebroed worden, want het heeft een klein bobbeltje aan de zijkant. Oom neemt het mee naar huis, wordt verzorgd en er is een bijzondere kaaiman uitgekomen. Maar dan!
Word vervolgd 
(oh, 2 weken wachten, het wordt heel leuk!)

English version
On his first world trip uncle saw little birds that were busy in the crocodile's basin. They had no fear of being eaten. Those were crocodile guards, also called Egyptian plovers, an African bird. He looks for food residues and parasites between the teeth of crocodiles. You could call them dental hygienists. Uncle Viclar asks the crocodile guard if he can sit on the nose of this caiman for a time, because a lap with him is swimming. Is controlled.
Sneezy wonders why swimming with a caiman. He wants a swimming friend for home!
Uncle Viclar gets a special egg from the caiman. That egg would not be hatched, because it has a small bump on the side. Uncle takes it home, is cared for and a special caiman has come out. But then!
To be continued(oh, wait 2 weeks, it will be great fun!)